FB

Bättre förbrukningsprognoser i Gävle med Hedge Advisor

vI0sQLSGu6eUkZTyRwNc

Gävle Energisystem som är Gävle Energis och Söderhamn NÄRAs gemensamt ägda elhandelsbolag, har tecknat ett avtal med Sigma om att börja använda prognostjänsten HedgeAdvisor.

 

Under det senaste året har det varit ett stort fokus på att utveckla Hedge Advisor inom den enhet på Sigma som fokuserar på lösningar för energibranschen, Energy by Sigma. Tjänsten skapar prognoser av förbrukningsvolym med hjälp av Machine Learning och används för finansiell elhandel.

Med HedgeAdvisor kommer vi att kunna analysera våra kunders elanvändning på ett effektivt sätt som är anpassat för framtidens behov. Det innebär minskade risker och ökad konkurrenskraft för oss, men framför allt innebär det en service och i förlängningen bättre anpassade priser för våra kunder, säger Anton Holton, VD på Gävle Energisystem.

Förstudien och införandet har gått mycket bra. Gävle Energisystems testkörningar överträffar deras mål att halvera utfallet jämfört med rullande 12 månaders prognos, vilket är den vanligaste metoden för att göra förbrukningsprognoser. Därmed halverar man även volymrisken. Träffsäkerheten i prognoserna är som störst under den kalla delen av året, när förbrukningen är som störst, vilket medför mycket goda effekter enligt Gävle Energisystem.

– Modellen vi tagit fram för att göra prognoser förbättras hela tiden och vi är övertygade om att vi kommer få ännu bättre träffsäkerhet i framtiden, säger Kristian Liljesvan, Affärsutvecklare på Energy by Sigma.

På Sigma arbetar man vidare med att förfina prognoserna och att utöka tjänsten med nya funktioner.

Gränssnittet i HedgeAdvisor har ett stort fokus på användarvänlighet.

För mer information, kontakta

Kristian Liljesvan, Affärsutvecklare på Energy by Sigma

Kristian.liljesvan@sigma.se

+46 727 35 32 01

Anton Holton, VDGävle Energisystem AB

Anton.holton@gavle.se

Telefon 026 – 17 86 64

Mobil 070 – 414 04 31

http://www.gavleenergi.se