FB

Nyanlända ska lära sig svenska med nytt spel

e6YZtEPq7RCbA2BMlFpm

Sweet City fokuserar på att hjälpa till att uttrycka åsikter och kommunicera i olika situationer på svenska. Spelet blir ett motiverande och flexibelt studiematerial som kan spelas på dator eller surfplatta i skolan.

Inläsningstjänst (ILT), en av de största aktörerna som erbjuder olika verktyg för nyanlända med sin tjänst Studiestöd på modersmål, lanserade spelet. Universal Learning Games ansvarade för pedagogik och koncept och Sigma stod för all mjukvarudesign.

Tack vare ett samarbete med Linnéuniversitetet och framförallt språkexperten Gudrun Svensson känner sig Jonas Lidén, VD på Universal Learning Games, trygg i arbetet:

Sedan lanseringen av vårt första EduGame 2013 har vi blivit tillfrågade att göra något för SVA elever, men det är först nu som vi har resurser för att genomföra det. Vi är väldigt nyfikna på mottagandet nu när produkten är ute”.

Niklas Malmros, VD för Sigma Technology Solutions, säger:

Vi känner oss stolta över att vara nyckelspelare av detta utbildningsinitiativ och gjort vårt bästa för att utveckla ett omfattande och robust spel som kommer hjälpa dem som läser svenska som andraspråk att förbättra sin språkkunskap och förmåga. Sigma har också genomfört tester mha kursdeltagare på våra språkträffar för utländska ingenjörer med bra resultat”.

Sweet City är en innovativ produkt som följer SVAs läroplan och kombinerar moderna metoder för språkinlärning, EduGame-tekniker samt den modernaste forskningen.

Sedan tidigare har Sigma och Universal Learning Games producerat The English Minnits som idag spelas av 20 000 elever internationellt. Detta är framtaget med stöd av Specialpedagogiska myndigheten i Sverige och är tillämpligt för att lära sig Engelska åk 4-6. Under 2017 planerar ULG att lansera nästa produkt i Minnits serien där Matematik är i fokus.

Är du Abonnemangskunder hos ILT Inläsningstjänst kan spela Sweet City utan extra kostnad hela våren via appen eller direkt på webben.

Se videon om Sweet City på YouTube.

För mer information kontakta Niklas Malmros på +46 706 21 44 43 eller niklas.malmros@sigmatechnology.com

För mer information om våra språkträffar för utländska ingenjörer upptäck på http://www.sigmatechnology.com.

Om Sigma Technology Group

Sigma Technology Group är en global leverantör av produktinformation,, inbyggda system och mjukvarudesign, samt offshoreutveckling. Vi är experter med passion för teknik och information och vi sätter en stolthet i att alltid förbättra våra leveranser. Vår leveransfilosofi är ”Local Drive – Global Strength”, därför har vi kontor på många orter i världen för att vara nära våra kunder. För mer information, besök http://www.sigmatechnology.com