FB

Sigma Technology och iioote stärker samarbete för att möjliggöra industriella IoT-applikationer

HRyixjZOzAgPqX2Gdeur

Sigma Technology Solutions har i flera år varit en professionell kompetenspartner till den Göteborgsbaserade industriella IoT (sakernas internet) -leverantören iioote. När iioote nu förbereder sig för att skala upp och lansera nya produkter står Sigmas experter redo att stödja dem med spetskompetens inom IoT.

iioote:s syfte är att påskynda utvecklingen inom IoT med avancerad teknik som hjälper företag att fatta smarta och hållbara beslut. De utvecklar avancerade IoT-lösningar och erbjuder rådgivning för sina kunder inom industri, kommun och offentlig sektor.

Nyligen har iioote introducerat ytterligare en industriell IoT-lösning med batteridrivna sensorer för kunder inom avfallshantering och återvinning. Lösningarna hjälper dem att samla information om antalet besökare, besökarnas beteendemönster, väder och behållarnas användning. Med hjälp av data kan återvinningscentralerna optimera sina processer och resurser, automatisera operationer och planera förebyggande underhåll.

– Enligt FN:s mål för hållbar utveckling strävar vi efter att minimera slöseriet med resurser och hjälpa industri- och serviceföretag att fatta smarta och hållbara beslut. De industriella IoT-lösningarna och tjänsterna som vi tillhandahåller kan mäta många typer av data och användas för att analysera användning, beteendemönster och effektivitet i våra kunders verksamhet. Med denna information kan de optimera sina resurser, minimera miljöpåverkan och spara sina kostnader. Dessutom kan sensorerna hålla reda på antalet besökare i lokalerna, vilket hjälper kunderna att undvika folkmassor och följa hälsorekommendationer, vilket är särskilt viktigt i pandemitider, säger Robert Spertina, Head of IoT på iioote.

Inför lanseringen av iioote:s batteridrivna sensorer har Sigmas informationsingenjör bidragit till att ta fram informativ och användarvänlig produktinformation, vilket hjälpt iioote att leverera en komplett produktupplevelse för kunden.

– iioote:s vision att utnyttja kraften i data och det uppkopplade samhället till att hjälpa människor att fatta smarta beslut ligger oss väldigt nära. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet inom Internet of Things, dataanalys och informationshantering i framtiden, säger Robert Åberg, Head of Digital Services på Sigma Technology.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Åberg, Head of Digital Services, Sigma Technology

robert.aberg@sigmatechnology.com

+46 706 705 251

Robert Spertina, Head of IoT

robert.spertina@iioote.com

+46 707 976 788

Om Sigma Technology

Sigma Technology Group är en global leverantör av produktinformation, mjukvarudesign och lösningar för inbyggda system samt offshoreutveckling. Vi är experter med passion för teknik och information och vi sätter en stolthet i att alltid förbättra våra leveranser. Vår leveransfilosofi är ”Local Drive – Global Strength”, därför har vi kontor på många orter i världen för att vara nära våra kunder. För mer information, besök http://www.sigmatechnology.com.

Om iioote

iioote är en oberoende systemintegratör som arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. Navet i iiootes erbjudande är IoT-plattformen ”WebIoT” som är en innovativ teknikagnostisk multiapplikationsplattform. iioote tar fram kundanpassade lösningar som vid behov inkluderar sensorer, nätaccess och molnlösning/plattform som har gemensamt att det driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi, det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). För mer information, besök http://www.iioote.com.