FB

Storsatsning inom digitalisering – Sigma Technology startar 5 nya bolag

yMws796QltqzEKDNnPXi

Efter en utmanande period för svensk industri präglad av osäkerhet under coronavåren 2020, börjar branscher inom teknik och IT-sektor uppvisa en återhämtning. Stora och medelstora företag inom telekom-, industri-, fintech- och medtechsektorer satsar stort på digital transformation och smarta automatiserade lösningar. Sigma Technology Group har vuxit kraftigt inom digitalisering och möter stadigt ökad efterfrågan. Bolagsgruppen har fyrdubblat sin omsättning de sista sju åren och passerade 1 miljard i omsättning under 2019 med stabila resultat. Tillväxtresan fortsätter, därför kommer företaget under hösten 2020 och vinter 2021 att starta fem nya bolag för att stärka sin position på marknaden och säkerställa fortsatt tillväxt.

Sigma Technology Group, en del av Sigmagruppen, är ett privatägt globalt teknikkonsultbolag med verksamheter runt om i Sverige samt Ungern, Kina, och Ukraina. Företaget erbjuder spetskompetens i form av expertkonsulter, offshore-leverans och utvecklingsteam. Teamleveranser utgör ca 70% av affärsvolymen och genomförs i egna lokaler. Bolaget erbjuder kompetens och kapacitet inom mjukvaruutveckling, inbyggda system, produktinformation och digitala lösningar. Sigma Technology Group har idag närmre 1,000 anställda utöver 1,100 anställda i Ukraina och omsätter ca 1,1 miljard kronor. Med de nya satsningarna planerar företaget att nå målet att växa med 20% organiskt per år och nå ca 2 miljarder kronor i omsättning till 2024.

– Vi har konstant dialog med våra kunder och partners och ser att flera stora internationella aktörer börjar anpassa sina verksamheter till ’det nya normala’. Vi ser möjlighet för marknaden att växa och satsar därför på de nya områdena för att vara beredda när marknaden återhämtar sig. De nya bolagen inom Sigma Technology Group kommer att komplettera vårt erbjudande och ta nya marknadsandelar, säger Johan Edlund, Vice VD på Sigma Technology Group.

Först ut är två nya bolag som startar redan 1: a oktober. Ett nytt bolag, Sigma Technology Transformation, startas i Malmö, Skåne, tillsammans med nya Vice VD Nermin Biscevic som kommer vara affärsansvarig.

– Sigmas starka entreprenörsanda, kundcentrering och viljan att alltid ligga i framkant har varit viktiga igenkänningsfaktorer för mig att välja att ansluta till gruppen. Att Sigma Technology nu väljer att ytterligare stärka sin position inom digitalisering och digital transformation hjälper oss att kunna bemöta det växande och omdefinierade behovet som finns på marknaden. Mitt fokus som Vice VD och COO kommer att vara på att bygga ett företag med en innovativ och agil karaktär där kärnan kommer att vara spetskompetens inom service design, mjukvaruutveckling och digital transformation. Nu mer än aldrig kommer nya metoder och processer behöva introduceras för att brygga företagens tekniska strategi med behovet från den egna verksamheten och kunderna, säger Nermin Biscevic, Vice VD på Sigma Technology Transformation.

Nermin har gedigen erfarenhet inom digital transformation, strategi samt service design med framtagande av digitala tjänster och produkter inom fordonsindustrin, konsumentgods, rederi, tillverkningsindustri, B2B (Business-to-Business) och B2C (Business-to-Consumer) samt bygg och fastighetsbranschen. Nermin kommer senast från Dfind IT och Publicis Sapient.

Den andra satsningen som drar igång samtidigt, inriktar sig på digitala tjänster med fokus på datadrivna beslut med hjälp av dataanalys, visualisering av data, artificial intelligence (AI), business intelligence (BI), XR (VR, AR, och MR). VD för det nya företaget blir Robert Åberg. Robert har en bakgrund från telekom- och fordonsindustrin där han haft ledande roller inom R&D och IT. Han har jobbat inom Sigma Technology i 6 år och har aktivt drivit utvecklingen inom digitala tjänster i sin tidigare tjänst. Bolaget kommer ha sin bas i Göteborg och vara verksamt inom hela Sverige.

– Överlag ser vi att arbetsmarknaden återhämtar sig snabbare än förväntat efter COVID-19 utbrottet, detta märker vi i form av ökad efterfrågan på våra digitala tjänster. Allt fler företag ser ett ökat behov av datadrivna beslut, vilket vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder att implementera. Vår styrka ligger i att skapa nya insikter och tjänster med hjälp av analyser och visualisering av stora mängder data samt mjukvarudesign, säger Robert Åberg, VD på Sigma Technology Insights.

Ytterligare tre nya verksamheter kommer att startas från januari 2021 i Stockholm och Oslo.

För mer information, kontakta:

Johan Edlund, Executive Vice President, Sigma Technology Group, johan.edlund@sigmatechnology.com, +46 761 181 569.

Robert Åberg, VD, Sigma Technology Insights, robert.aberg@sigmatechnology.com.

Nermin Biscevic, Vice VD, Sigma Technology Transformation, nermin.biscevic@sigmatechnology.com.

Nataly Lamkén, Kommunikationschef, Sigma Technology Group, nataly.lamken@sigmatechnology.com, +46 725 194 048.

Om Sigma Technology

Sigma Technology Group är en global leverantör av produktinformation, embedded & software design samt offshoreutveckling. Vi är experter med passion för teknik och information och vi sätter en stolthet i att alltid förbättra våra leveranser. Vår leveransfilosofi är ”Local Drive – Global Strength”, därför har vi kontor på många orter i världen för att vara nära våra kunder. För mer information, besök http://www.sigmatechnology.com.