FB

Vi attraherar rätt kompetens från hela världen

Foto: Kristofer Hedlund

Det spelar ingen roll hur bra en employer branding-strategi är på pappret – som företag måste man kunna leva upp till de löften man ger, menar Carl Vikingsson, vd på Sigma Technology.

– Vi arbetar med employer branding genom att ha ett centralt och ärligt budskap, både mot sociala medier och internt. Medarbetarna tycker att det är viktigt att göra skillnad och det gör vi, säger han.

Och det finns bevis på det. Sigma Technologys anställda har nämligen röstat fram företaget till en elfte plats i utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsgivare 2016.

Är du en skrivande ingenjör?

Talang från 25 länder

Sigma Technology har blivit listat som ett av de mest snabbväxande företagen i Sverige. Det, menar Carl Vikingsson, grundar sig i att Sigma ser värdet av en mångsidig och mångkulturell organisation.

– Talang är inte något som passar in i en specifik mall. Vi måste nå ut till alla, oavsett bakgrund. Därför har vi systematiskt och medvetet anställt från andra kulturer, vilket resulterat i att vi i dag består av 500 skarpa hjärnor från över 25 länder, säger han och fortsätter:

– Här finns inga begränsningar vad gäller kultur eller landsgränser, så länge man har potential. Det finns en bra och stark värdegrund som gör att man känner sig välkommen och sedd.

Bli en del av ett av Sveriges mest snabbväxande företag

En mångkulturell miljö

Med medarbetare från hela världen arbetar Sigma Technology aktivt med att ge varje individ rätt verktyg för att lättare komma in i både kultur och arbete. Ett exempel på detta är att erbjuda möjlighet till svenskundervisning.

– Sigma Technology är en global koncern och vårt grundspråk är engelska. Men vi bryr oss mycket om att integrera våra medarbetare i det svenska samhället, både gällande arbetet och deras fritid. På klasserna får de möjlighet att tala inför grupp, lära sig om svenska sociala koder och kontorskulturen. Helt enkelt en hjälpande hand för att alla ska känna sig trygga i yrkesrollen med det svenska språket, säger Carl och fortsätter:

– Lika angelägna som vi är att lära våra medarbetare om den svenska kulturen, lika angelägna är vi kring att lära oss om andra arbetskulturer. Det har gjort att vi förstår våra globala kunder, vilket gör oss både unika och konkurrenskraftiga.

Utbildning i världen

En stor del av employer branding- och mångfaldsarbetet hos Sigma Technology handlar om utbildning, och det är något som ligger Carl varmt om hjärtat.

– Vi har två grundskolor och en gymnasieskola i Sydafrika där vi hjälper elever till en bra utbildning och en bättre framtid. Vi ger stipendier till duktiga elever i Sydafrika för att möjliggöra att de har råd att betala sin inträdesbiljett till universitetet. Vi har även ett unikt universitetssamarbete med Beijing University, där vi utbildar elever i teknisk kommunikation och teknisk engelska. I Ukraina har vi flera universitetssamarbeten och där har vi även instiftat ett masterår i samarbete med bland annat Oxford University inom innovation och entreprenörskap för 3 000 elever. Detta är bara några av många fler initiativ. Vi känner ett ansvar för samhället och världen vi lever och verkar i, avslutar han.

Sigma Technology söker flera nya medarbetare – ta chansen och sök!

Lycke Ramel